Melan ostopalvelusitoumus

Kuormittavassa elämäntilanteessa olevan maatalousyrittäjän on mahdollista saada Melan Välitä Viljelijästä -projektin kautta 500 euron arvoinen ostopalvelusitoumus. Ostopalvelusitoumuksen tarkoitus on helpottaa asiantuntija-avun hankkimista kuormittavassa elämäntilanteessa. Ostopalvelusitoumuksen voi käyttää sosiaali- ja terveysalan, talouden tai juridisen asiantuntija-avun hankkimiseen. Ostopalvelusitoumuksia on mahdollista saada yhteensä 2 kpl / henkilö.

Kuka voi saada ostopalvelusitoumuksen?

Tilan kaikilla maatalousyrittäjillä on mahdollisuus saada henkilökohtainen ostopalvelusitoumus ja tietyin edellytyksin myös muut perheen täysi-ikäiset jäsenet ovat oikeutettuja sitoumukseen. Hakemus tehdään yhdessä Voimaa Farmarille -hankkeen työntekijän kanssa, sillä hakemukseen tarvitaan hanketyöntekijän allekirjoittama suositus.

Voimaa Farmarille hankkeen työntekijöiden yhteystiedot.

Kun hakemus on täytetty, hanketyöntekijä välittää sen Melaan. Mela käsittelee hakemukset ja lähettää sen jälkeen asiakkaalle postissa päätöksen myönnetystä sitoumuksesta sekä laskutusohjeet palveluntarjoajalle välitettäväksi.

Millaisiin palveluihin sitoumuksen voi saada?

Sosiaali- ja terveysalan palvelut

Edellytyksenä sitoumukselle sosiaali- ja terveysalan palveluihin riittää yrittäjän oma arvio koetusta avun tarpeesta, esim. ylirasittuneisuus, masentuneisuus, ihmissuhdevaikeudet tai muut psyykkiset oireet ja äkilliset kriisitilanteet. Sitoumuksella voi hakeutua itse valitsemansa psykiatrin, psykologin, terapeutin, parisuhdeneuvojan tai työnohjaajan vastaanotolle.

Talousneuvonta

Talousasioihin sitoumuksen voi saada jos jaksamisongelmat kytkeytyvät talouden tai byrokratian hallinnan vaikeuksiin (esim. rästiin jääneet viranomaisilmoitukset, verovelka jne) eli ne aiheuttavat suurta henkistä kuormitusta. Sitoumusta ei voi käyttää rästilaskujen maksamiseen tai normaalin kirjanpitotyön teettämiseen vaan esim. myöhässä olevien ilmoitusten tekemiseen asiantuntijan avulla.

Juridinen apu

Juridisiin palveluihin sitoumuksen voi saada kun selvitetään esim. onko mahdollisuutta yksityishenkilön velkajärjestelyyn tai maatilan velkasaneeraukseen. Avioeron ositukseen sitoumuksen voi saada jos se saadaan tehtynä sovinnonjakona. Myös äkilliset kuolemantapaukset tai muut vastaavat suuret kriisit, jotka vaativat juridista apua, ovat peruste sitoumuksen saamiselle. Riita-asioihin tai esim. verosuunnitteluun sitoumuksia ei myönnetä.