Uupumisen merkit

Stressissä on sekä hyvät että pahat puolensa. Hetkittäin ja lyhytkestoisena stressi parantaa suorituskykyä, virittää aistit ja voi toimia eräänlaisena voimavarana. Pieni stressi voi auttaa ihmistä tekemään parhaansa.

Pitkittyessään stressi alkaa kuitenkin ennen pitkään kuluttaa voimavaroja ja uhkaa näin työ- ja toimintakykyä. Pitkittynyt, haitallinen stressi on terveydelle vaarallista ja se tulee ottaa aina todesta, ettei se kehity uupumukseksi ja masennukseksi.

Toiset huomaavat helpostikin itsestään haitallisen stressin tunnusmerkkejä, mutta monelle se hiipii päälle huomaamatta. Jos haitallisen stressin oireita ilmenee, on tärkeää osata pysähtyä ja rauhoittaa tilanne. Tähän voidaan joskus tarvita ulkopuolisen apua, sillä toisinaan ihminen alkaa kiihdyttää vauhtiaan juuri silloin kun pitäisi osata jarruttaa.


Alla on listattu pitkittyneen, haitallisen stressin tunnusmerkkejä. Mikäli huomaat, että itselläsi ilmenee säännöllisesti kyseisiä oireita tai joitain niistä, voit ottaa yhteyttä meihin niin pohditaan yhdessä, miten voidaan vähentää kuormitusta ja tahtia elämässäsi.

Voimavarojasi voit arvioida myös täältä.

Fyysisiä oireita:

– päänsärky

– huimaus

– sydämentykytys

– pahoinvointi

– vatsavaivat

– tihentynyt virtsaamisen tarve

– hikoilu

– flunssakierre

– selkävaivat

– lihasjännitys

– iho-oireita

Psyykkisiä oireita:

– unihäiriöt

– jatkuva väsymys, yöuni ei virkistä

– jännittäminen

– ärtyisyys, maltti menee helposti

– levottomuus, vaikeus rauhoittua aloilleen

– ahdistuminen

– pelkotilat

– keskittymiskyky heikkenee

– muisti huononee

– näköalattomuus

– päätöksenteko vaikeutuu

– motivaation puute

– huonommuuden tunne

– liikunnan väheneminen

– lisääntynyt alkoholinkäyttö