Yhteistyökumppaneille

Hyvinvoiva maaseutu on kaikkien etu. Edistämme yhteistyökumppaniemme kanssa maaseutuyrittäjien hyvinvointia. Pyrimme tiivistämään kumppaniemme verkostoa, jotta apu tavoittaisi sitä tarvitsevat tilat myös hankkeen päättymisen jälkeen. Teemme yhteistyötä esimerkiksi Melan, ProAgrian, lomituksen, maaseutuhallinnon, työterveyshuollon, eläinlääkäreiden ja ELY-keskuksen kanssa. Meillä on myös laajasti kontakteja erilaisiin järjestöpuolen toimijoihin ja -hankkeisiin.

Erilaisia yhteistyön tapoja:

  • Tulemme mielellämme kohderyhmälle suunnattuihin tilaisuuksiin kertomaan pienen infon työmme sisällöstä ja keinoistamme auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelmallisen tilanteensa
  • Pidämme pidemmänkin puheenvuoron keinoista, joilla yrittäjät voisivat varautua etukäteen mahdollisiin ongelmiin ja tiedostaisivat, mitä valmiuksia itsessä on hyvä kehittää, että ongelmilta vältyttäisiin
  • Voimme tulla yhteistyötahojen omiin palavereihin tai koulutuksiin kertomaan yhteistyön mahdollisuuksista ja keinoista
  • Tuemme myös yhteistyötahojen edustajia oman jaksamisen ylläpitämisessä
  • Pyrimme tiivistämään yhteistyötä ja sen avulla luomaan keinoja saada yhteistyötahoja ohjaamaan asiakkaita entistä aiemmin avun piiriin

 

  • Asiakkaan niin toivoessa, voimme järjestää tilalle verkostotapaamisen, jolloin paikan päällä on samaan aikaan useampi ammattilainen ja näkökulma ratkomassa haasteita.